Lịch sử hình thành & phát triển

Lịch sử hình thành & phát triển

Lịch sử hình thành & phát triển

Lịch sử hình thành & phát triển

Lịch sử hình thành & phát triển
Lịch sử hình thành & phát triển

Lịch sử hình thành & phát triển

Trung tâm đào tạo và cung ứng lao động VOTEC (Vocational Training and Employment Centre) được Liên đoàn Lao động TPHCM thành lập ngày 11/8/1990; sau ba lần đổi tên, trở thành Trung Tâm Giới thiệu việc làm & dạy nghề VOTEC theo Quyết định số 456/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2006 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
Trường Dạy nghề bán công kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng thuộc Liên đoàn Lao động TPHCM được thành lập theo Quyết định số 3691/QĐ-UB ngày 09/9/2002 của Ủy Ban Nhân Dân TPHCM. Ngày 09/8/2007 trường được chuyển đổi sang hệ công lập và nâng cấp thành Trường Trung cấp nghề kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân TPHCM.
Ngày 04/02/2010 Ủy Ban Nhân Dân TPHCM ra Quyết định số 666/QĐ-UBND sáp nhập Trung tâm Giới thiệu việc làm & Dạy nghề VOTEC vào Trường Trung cấp nghề kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng.
Trường đã đào tạo 4 khóa dạy nghề dài hạn và 16 khóa trung cấp nghề với hơn 10.000 HS tốt nghiệp, trong đó hơn 80% có việc làm; tổ chức các lớp sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên theo yêu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM và các tỉnh, bình quân 10.000 học viên/năm.
Khen thưởng:
*      Huân chương Lao động hạng Nhì (Năm 2003)
*      Huân chương Lao động hạng Ba (Năm 1998)
*      Nhiều Cờ và Bằng khen của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, Bộ Lao Động – Thương binh & Xã hội và Ủy Ban Nhân Dân TPHCM.
 
Back-top