Phương châm & Chiến lược

Phương châm & Chiến lược

Phương châm & Chiến lược

Phương châm & Chiến lược

Phương châm & Chiến lược
Phương châm & Chiến lược

Giới thiệu IconPhương châm & Chiến lược

2.1 PHƯƠNG CHÂM: “Không ngừng sáng tạo, đổi mới giáo dục đào tạo hiệu quả vì chất lượng cuộc sống nghề nghiệp tương lai của người học nghề”
2.2 CHIẾN LƯỢC:Đầu tư CSVC & thiết bị dạy nghề; Mở rộng các ngành nghề đào tạo; Luôn cập nhật, đổi mới nội dung chương trình, giáo trình;Phát triển đội ngũ giáo viên;Đào tạo có sự tham gia sâu của các doanh nghiệp có uy tín;Phát triển hệ thống thông tin thư viện;Cải tiến chế độ tuyển sinh và phương pháp kiểm tra đánh giá; Hoàn thiện chính sách đối với giáo viên và học sinh;Tăng cường giáo dục HSSV về nghề nghiệp và văn hóa ứng xử;Tổ chức tốt công tác hỗ trợ HSSV sau tốt nghiệp;Đẩy mạnh hoạt động đào tạo theo địa chỉ;Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Trung tâm VOTEC; Nâng cao kỹ năng nghề và cung ứng nguồn nhân lực có tay nghề cho các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước”. 

 

Back-top