Ngành học

Ngành học

Ngành học

Ngành học

Ngành học
Ngành học

NGÀNH HỌC

 

1. Điện công nghiệp

     

2. Thiết kế đồ họa

     

3. May thời trang

điện công nghiệp

     

thiết kế đồ họa

     

may thời trang

                 

4. Kế toán doanh nghiệp

     

5. Quản trị mạng máy tính 

     

6. Công tác xã hội

kế toán doanh nghiệp       Quản trị mạng máy tính       công tác xã hội 
                 

7. Bán hàng trong siêu thị

     

8. Quản trị doanh nghiệp 

vừa và nhỏ

     

9. Công nghệ thông tin

(Ứng dụng phần mềm)

bán hàng trong siêu thị

     

quản trị doanh nghiệp

     

công nghệ phần mềm

                 

10. Bảo hộ lao động

     

11. Văn thư hành chính

     

12. Tạo mẫu và

chăm sóc sắc đẹp

bảo hộ lao động

     

văn thư hành chính

     

chăm sóc sắc đẹp

 

Back-top