Sứ mạng & Tầm nhìn

Sứ mạng & Tầm nhìn

Sứ mạng & Tầm nhìn

Sứ mạng & Tầm nhìn

Sứ mạng & Tầm nhìn
Sứ mạng & Tầm nhìn

Giới thiệu IconSứ mạng & Tầm nhìn

2.1 SỨ MẠNG: “Là cộng đồng người luôn tôn trọng và quan tâm lẫn nhau, cung ứng cho xã hội đội ngũ lao động giỏi, đa dạng về ngành nghề, loại hình và trình độ đào tạo, có kỹ năng sống và làm việc thân thiện, hiệu quả”.
2.2 TẦM NHÌN:Trở thành Trường Cao đẳng nghề đa ngành đa cấp, là địa chỉ tin cậy của Công nhân – Viên chức – Lao động TPHCM trong việc học nghề và thường xuyên nâng cao tay nghề, đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội, góp phần xây dựng giai cấp công nhân thành phố”
Back-top