Liên Thông Cao Đẳng Năm 2016 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Liên Thông Cao Đẳng Năm 2016 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Liên Thông Cao Đẳng Năm 2016 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Liên Thông Cao Đẳng Năm 2016 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Liên Thông Cao Đẳng Năm 2016 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG
Liên Thông Cao Đẳng Năm 2016 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Liên Thông Cao Đẳng Năm 2016

HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NGHỀ
             CÁC NGHỀ:
 
1. Điện Công nghiệp
2. Quản trị Mạng máy tính
3. Thiết kế Đồ họa
4. Kế toán Doanh nghiệp
 
     ĐỐI TƯỢNG : Học sinh có bằng TRUNG CẤP NGHỀ tương ứng
     THỜI GIAN HỌC : 1,5 năm; học vào buổi tối
     NHẬP HỌC : Tháng 5; Tháng 10 – 11
 
TỐT NGHIỆP ĐƯỢC CẤP BẰNG CAO ÐẲNG NGHỀ QUỐC GIA
Tin tức liên quan
Back-top