Khai Giảng Các Lớp Huấn Luyện An Toàn, Vệ Sinh Lao Động 2023 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Khai Giảng Các Lớp Huấn Luyện An Toàn, Vệ Sinh Lao Động 2023 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Khai Giảng Các Lớp Huấn Luyện An Toàn, Vệ Sinh Lao Động 2023 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Khai Giảng Các Lớp Huấn Luyện An Toàn, Vệ Sinh Lao Động 2023 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Khai Giảng Các Lớp Huấn Luyện An Toàn, Vệ Sinh Lao Động 2023 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG
Khai Giảng Các Lớp Huấn Luyện An Toàn, Vệ Sinh Lao Động 2023 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Khai Giảng Các Lớp Huấn Luyện An Toàn, Vệ Sinh Lao Động 2023

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG

 

Các Lớp Huấn Luyện An Toàn, Vệ Sinh Lao Động

 

Tổ chức thường xuyên lớp An toàn lao động các nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Thời gian: Khai giảng vào các ngày thứ 7 của tuần cuối tháng

 

Địa điểm: tại Trường Trung cấp nghề kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng hoặc tại Doanh nghiệp nếu đủ điều kiện tổ chức lớp học

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ :

- Điện thoại: 0918.278.834  (Thầy Sơn) hoặc 0982.143.898 (Cô Thu Trang)

Tin tức liên quan
Back-top