Khai Giảng Các Lớp An Toàn Lao Động 2021 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Khai Giảng Các Lớp An Toàn Lao Động 2021 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Khai Giảng Các Lớp An Toàn Lao Động 2021 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Khai Giảng Các Lớp An Toàn Lao Động 2021 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Khai Giảng Các Lớp An Toàn Lao Động 2021 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG
Khai Giảng Các Lớp An Toàn Lao Động 2021 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Khai Giảng Các Lớp An Toàn Lao Động 2021

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG

 

LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

Tổ chức thường xuyên lớp An toàn lao động các nhóm 1, 2, 4, 6

 

Thời gian: (Tổ chức khai giảng vào các ngày thứ 7 hàng tháng)

 

Địa điểm: Trường Trung cấp nghề kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng

 

Học phí: 200.000 đ / 1 học viên

Tin tức liên quan
Back-top