Các Khóa Đào Tạo Kỹ Năng Nâng Cao Dành Cho Lãnh Đạo – Quản Lý 2021 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Các Khóa Đào Tạo Kỹ Năng Nâng Cao Dành Cho Lãnh Đạo – Quản Lý 2021 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Các Khóa Đào Tạo Kỹ Năng Nâng Cao Dành Cho Lãnh Đạo – Quản Lý 2021 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Các Khóa Đào Tạo Kỹ Năng Nâng Cao Dành Cho Lãnh Đạo – Quản Lý 2021 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Các Khóa Đào Tạo Kỹ Năng Nâng Cao Dành Cho Lãnh Đạo – Quản Lý 2021 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG
Các Khóa Đào Tạo Kỹ Năng Nâng Cao Dành Cho Lãnh Đạo – Quản Lý 2021 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Các Khóa Đào Tạo Kỹ Năng Nâng Cao Dành Cho Lãnh Đạo – Quản Lý 2021

 1. Quản trị thương hiệu và Tiếp thị dành cho lãnh đạo
 2. Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp
 3. Nhân sự dành cho lãnh đạo
 4. Pháp luật dành cho lãnh đạo
 5. Tài chính dành cho Lãnh đạo
 6. Phương pháp tư duy & Ra quyết định
 7. Quan hệ truyền thông & Quan hệ công chúng
 8. Quản Lý Con Người
 9. Quản trị theo mục tiêu
 10. Quản trị theo các quá trình
 11. Lãnh đạo và phát triển nhân viên
 12. Quản Trị Dự Án
 13. Kỹ Năng Tư Duy Chiến Lược
 14. Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên
 15. Kỹ Năng Quản lý Cuộc họp
 16. Kỹ Năng Huấn Luyện & Truyền kinh nghiệm
 17. Kỹ Năng Quản Trị Sự Thay Đổi
 18. Phân công Phân nhiệm và Ủy thác Công việc
Tin tức liên quan
Back-top