Các Khóa Bồi Dưỡng Chuyên Đề Về Bảo Hộ Lao Động - An Toàn Vệ Sinh Lao Động – Luật 2020 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Các Khóa Bồi Dưỡng Chuyên Đề Về Bảo Hộ Lao Động - An Toàn Vệ Sinh Lao Động – Luật 2020 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Các Khóa Bồi Dưỡng Chuyên Đề Về Bảo Hộ Lao Động - An Toàn Vệ Sinh Lao Động – Luật 2020 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Các Khóa Bồi Dưỡng Chuyên Đề Về Bảo Hộ Lao Động - An Toàn Vệ Sinh Lao Động – Luật 2020 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Các Khóa Bồi Dưỡng Chuyên Đề Về Bảo Hộ Lao Động - An Toàn Vệ Sinh Lao Động – Luật 2020 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG
Các Khóa Bồi Dưỡng Chuyên Đề Về Bảo Hộ Lao Động - An Toàn Vệ Sinh Lao Động – Luật 2020 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Các Khóa Bồi Dưỡng Chuyên Đề Về Bảo Hộ Lao Động - An Toàn Vệ Sinh Lao Động – Luật 2020

  1. Huấn luyện ATLĐ – VSLĐ cho 4 nhóm đối tượng (Theo thông tư 27)                                 
  2. An toàn - Vệ sinh thực phẩm.                                                        
  3. Ứng phó tình trạng khẩn cấp
  4. Nguy cơ những hiểm họa trong các nhà cao tầng
  5. Kiểm soát các nguồn năng lượng nguy hiểm.                             
  6. Kỹ thuật sơ cấp cứu.           
  7. Bồi dưỡng luật giao thông đường bộ - đường thủy nội địa.
  8. Bồi dưỡng Luật lao động - Luật Công đoàn - Luật bảo hiểm xã hội. 
Tin tức liên quan
Back-top