Ứng Dụng CNTT Cơ Bản Và Nâng Cao - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Ứng Dụng CNTT Cơ Bản Và Nâng Cao - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Ứng Dụng CNTT Cơ Bản Và Nâng Cao - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Ứng Dụng CNTT Cơ Bản Và Nâng Cao - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Ứng Dụng CNTT Cơ Bản Và Nâng Cao - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG
Ứng Dụng CNTT Cơ Bản Và Nâng Cao - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Ứng Dụng CNTT Cơ Bản Và Nâng Cao

- Trường TCN KTNV Tôn Đức Thắng Liên kết với Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM mở lớp ôn và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

+ Thời gian đăng ký giờ hành chính.

+ Thời gian ôn và thi: vào cuối mỗi tháng.

- Địa điểm học: Trường TCN KTNV Tôn Đức Thắng - TT17 Tam Đảo, P15, Q10, TPHCM

- Địa điểm thi: Trường Đại học Kinh tế TPHCM - 279 Nguyễn Tri Phương, P15, Q10, TPHCM

* Số điện thoại liên hệ: 0945.151.079 (Cô Bình) - Email: tranbinhtdt@gmail.com

Tin tức liên quan
Back-top