Thông báo “V/v Bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí” - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Thông báo “V/v Bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí” - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Thông báo “V/v Bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí” - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Thông báo “V/v Bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí” - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Thông báo “V/v Bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí” - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG
Thông báo “V/v Bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí” - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Thông báo “V/v Bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí”

THÔNG BÁO

 “V/v Bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí

****

 

Nhằm tiếp tục tạo điều kiện cho học sinh được hưởng quyền lợi của mình. Nhà trường gia hạn thời gian bổ túc hồ sơ cho các học sinh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí theo hướng dẫn của Thông tư số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH cụ thể như sau:

1./Thời gian bổ sung hồ sơ:  Đến hết Thứ Năm, ngày 17 tháng 9 năm 2015;

2./Địa điểm nộp: tại Phòng Quản lý Đào tạo (B01); Điện thoại liên hệ: 08.38.625.443.

Quá thời hạn nêu trên, học sinh vẫn chưa hoàn tất hồ sơ, nhà trường sẽ không tiếp nhận hồ sơ bất kỳ trường hợp nào.

Đây là quyền lợi thiết thực và chính đáng của học sinh. Đề nghị các em thực hiện đúng tinh thần thông báo này.

KT.Hiệu trưởng

Nơi Nhận:                                                                                                                                                                             P.Hiệu trưởng

-   Các GVCN, LTLP

-   Học sinh thuộc đối tượng

-   Lưu

                                                                                                                                                                                              Đinh Minh Nghĩa

 

Xem danh sách đính kèm

Tin tức liên quan
Back-top