THÔNG BÁO KHAI GỈANG THÁNG 8 NĂM 2017 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

THÔNG BÁO KHAI GỈANG THÁNG 8 NĂM 2017 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

THÔNG BÁO KHAI GỈANG THÁNG 8 NĂM 2017 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

THÔNG BÁO KHAI GỈANG THÁNG 8 NĂM 2017 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

THÔNG BÁO KHAI GỈANG THÁNG 8 NĂM 2017 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG
THÔNG BÁO KHAI GỈANG THÁNG 8 NĂM 2017 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

THÔNG BÁO KHAI GỈANG THÁNG 8 NĂM 2017

Trường TCN KTNV Tôn Đức Thắng thông báo đến các bạn học sinh đăng ký các nghề - ca tối:

 

- Điện công nghiệp

- Kỹ thuật sửa chữa, Lắp ráp máy tính

- Kế toán doanh nghiệp

- Thiết kế đồ họa

 

Tập trung khai giảng

Thời gian: 17h30, ngày 23/8/2017 (thứ 4)

 

Địa điểm: tại Trường - Hội trường B05

Tin tức liên quan
Back-top