Tập huấn báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế năm 2015 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Tập huấn báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế năm 2015 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Tập huấn báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế năm 2015 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Tập huấn báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế năm 2015 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Tập huấn báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế năm 2015 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG
Tập huấn báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế năm 2015 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Tập huấn báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế năm 2015

Tập huấn báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế năm 2015

 

     Để kịp thời hướng dẫn các thành viên HTX thực hiện báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 theo tinh thần các văn bản mới của Bộ Tài chính nhất là Thông  tư  số 200/2014/TT – BTC về việc Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành tại QĐ số 15/2006/QĐ – BTC năm 2006, với nhiều thay đổi rất lớn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tổ chức hạch toán kế toán, chỉnh sửa mẫu biểu báo cáo tại tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam trong đó có các thành viên Hợp tác xã.

 

     Trường Trung cấp nghề KTNV Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Liên minh HTX TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế năm 2015 trong 2 ngày 19 và 20/01/2016 cho  110 học viên là Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát,  Kế toán trưởng, CB phụ trách kế toán HTX.

 

     

     Tới dự khai giảng lớp học, Đ/c Đoàn Văn Hợp, Phó chủ tịch Liên Minh HTX đã phát biểu dặn dò các thành viên tham gia lớp tập huấn cố gắng tiếp thu cập nhật kiến thức mới, để hoàn thành các báo cáo quyết toán tài chính, quyết toán thuế đúng quy định, minh bạch, kịp thời.

 

Tin tức liên quan
Back-top