TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG
TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4

TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4

     Khoá tập huấn sẽ cung cấp cho các cán bộ về quy định của luật pháp về An toàn vệ sinh lao động và các hướng dẫn có liên quan cũng như vai trò và hoạt động của Ban An toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Thêm vào đó, khoá học cũng trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng về an toàn lao động.

    Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường TCN KTNV Tôn Đức Thắng và Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 3, Khoá đào tạo về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho các nhân viên được tổ chức 2 lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 với số lượng 120 học viên.

     Trong suốt khoá học, các học viên sẽ được trang bị và cập nhật những kiến thức mới về pháp luật An toàn vệ sinh lao động, chức năng nhiệm vụ của Ban An toàn lao động và cách tiếp cận mới về đánh giá rủi ro, đặc biệt là trong ngành Công Ích. Với những kiến thức, công cụ, phương pháp đã được truyền tải, các nhân viên sẽ là những nhân tố nòng cốt trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATVSLĐ, tham mưu  trong việc xây dựng những hoạt động thực tế, góp phần nâng cao nhận thức và cải thiện điều kiện ATVSLĐ tại nơi làm việc.

Back-top