Sinh hoạt, thảo luận các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 3-2023 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Sinh hoạt, thảo luận các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 3-2023 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Sinh hoạt, thảo luận các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 3-2023 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Sinh hoạt, thảo luận các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 3-2023 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Sinh hoạt, thảo luận các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 3-2023 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG
Sinh hoạt, thảo luận các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 3-2023 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Sinh hoạt, thảo luận các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 3-2023

Để giúp đoàn viên có thể tìm đọc thêm nhiều quyển sách hay về Bác Hồ kính yêu, Đoàn thanh niên Trường TCN KTNV Tôn Đức Thắng đã xây dựng “Tủ sách học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, Đoàn trường cũng tổ chức các buổi sinh hoạt, thảo luận các tác phẩm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Tin tức liên quan
Back-top