Lớp “Bồi dưỡng tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX năm 2012” - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Lớp “Bồi dưỡng tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX năm 2012” - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Lớp “Bồi dưỡng tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX năm 2012” - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Lớp “Bồi dưỡng tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX năm 2012” - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Lớp “Bồi dưỡng tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX năm 2012” - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG
Lớp “Bồi dưỡng tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX năm 2012” - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Lớp “Bồi dưỡng tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX năm 2012”

Để tạo thuận lợi cho các HTX tổ chức lại theo Luật HTX 2012 theo đúng thời hạn quy định.

 

Trường TCN KTNV Tôn Đức Thắng phối hợp với Liên minh HTX Tp. HCM và Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX năm 2012” dành cho các HTX, liên hiệp HTX.

 

Nội dung chương trình tập trung giới thiệu các điểm quan trọng của Luật HTX 2012, các văn bản chính sách liên quan, đặc điểm từng loại hình HTX, quy trình tổ chức lại và quản trị tài chính HTX theo Luật HTX 2012.

Cô Dương Thị Kim Phượng – Trưởng trung tâm VOTEC phổ biến nội dung chương trình khóa học

 

Ông Đoàn Văn Hợp - Phó chủ tịch Liên Minh HTX đã phát biểu dặn dò các thành viên tham gia lớp tập huấn cố gắng tiếp thu cập nhật kiến thức mới

 

Bên cạnh đó, các học viên còn được nghe các HTX chia sẻ kinh nghiệm và tham gia thảo luận rất sôi nổi.

 

Tin tức liên quan
Back-top