LIÊN KẾT ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM ĐÀO TẠO CÁC LỚP KẾ TOÁN SAU: - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

LIÊN KẾT ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM ĐÀO TẠO CÁC LỚP KẾ TOÁN SAU: - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

LIÊN KẾT ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM ĐÀO TẠO CÁC LỚP KẾ TOÁN SAU: - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

LIÊN KẾT ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM ĐÀO TẠO CÁC LỚP KẾ TOÁN SAU: - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

LIÊN KẾT ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM ĐÀO TẠO CÁC LỚP KẾ TOÁN SAU: - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG
LIÊN KẾT ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM ĐÀO TẠO CÁC LỚP KẾ TOÁN SAU: - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

LIÊN KẾT ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM ĐÀO TẠO CÁC LỚP KẾ TOÁN SAU:

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KTNV TÔN ĐỨC THẮNG LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM ĐÀO TẠO CÁC KHÓA HỌC SAU:

1. KẾ TOÁN NÂNG CAO                                 1.500.000đ/Học viên  (2 tháng)

2. THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ                    500.000đ/Học viên    (1 tháng)

3. KẾ TOÁN TRƯỞNG                                    2.500.000đ/Học viên (2 tháng)

4. CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG   2.500.000đ/Học viên (2 tháng)

5. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP                         1.500.000đ/Học viên (2 tháng)

Khai giảng thường xuyên các ngày trong tuần, liên hệ số điện thoại: 0938411129 (cô Sang)

* Số lượng tối thiểu: 30 Học viên/lớp/Khóa học

* Địa điểm: TT17 Tam đảo, Phường 15, Quận 10, TPHCM hoặc học tại doanh nghiệp nếu đủ số lượng.

Tin tức liên quan
Back-top