Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Trường TCN KTNV Tôn Đức Thắng đã xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được đặt tại sảnh lầu 1 của trường với các hình ảnh, bài viết, câu chuyện và tủ sách về Bác Hồ. Qua đó, không chỉ giúp tập thể nhà trường không ngừng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" mà còn giúp các bạn học sinh hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh góp phần lan tỏa, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức về giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của Việt Nam và thế giới.

 

 

 

Tin tức liên quan
Back-top