KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI LÀNG SOS GÒ VẤP - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI LÀNG SOS GÒ VẤP - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI LÀNG SOS GÒ VẤP - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI LÀNG SOS GÒ VẤP - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI LÀNG SOS GÒ VẤP - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI LÀNG SOS GÒ VẤP - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI LÀNG SOS GÒ VẤP

 

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CÔNG TÁC XÃ HỘI

 

     Ngày 11-9, tại Làng SOS Gò Vấp, TRƯỜNG TCN KTNV TÔN ĐỨC THẮNG phối hợp với TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN GIA ĐỊNH tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp ngành Công tác xã hội (niên khóa 2018-2020).

     Tham gia khóa học có 14 học viên tại làng SOS Gò Vấp. Trong thời gian 2 năm, các học viên sẽ được trang bị kiến thức theo 24 môn học bao gồm các lĩnh vực công tác xã hộ, công tác vận động quần chúng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, chính trị, pháp luật, quốc phòng - an ninh, kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo quản lý tổ chức ở cơ sở… Ngoài ra, học viên còn được tham gia thực tập thực tế tại cơ sở, thực hành rèn luyện kỹ năng, đánh giá rút kinh nghiệm theo chương trình học.

     Thông qua lớp học nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt; có kiến thức, kỹ năng cơ bản của ngành Công tác xã hội; đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn cán bộ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh trong lễ khai giảng:

 

Tin tức liên quan
Back-top