HỘI THI KẾ TOÁN VIÊN GIỎI 2018 TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 3 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

HỘI THI KẾ TOÁN VIÊN GIỎI 2018 TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 3 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

HỘI THI KẾ TOÁN VIÊN GIỎI 2018 TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 3 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

HỘI THI KẾ TOÁN VIÊN GIỎI 2018 TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 3 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

HỘI THI KẾ TOÁN VIÊN GIỎI 2018 TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 3 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG
HỘI THI KẾ TOÁN VIÊN GIỎI 2018 TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 3 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

HỘI THI KẾ TOÁN VIÊN GIỎI 2018 TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 3

HỘI THI KẾ TOÁN VIÊN GIỎI 2018 TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 3

 

       Hội thi được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ viên chức làm công tác kế toán trên địa bàn quận 3 giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hội thi cũng giúp các nhà quản lý giáo dục đánh giá thực trạng đội ngũ kế toán, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và đổi mới công tác quản lý tài chính.

      Tham gia Hội thi, các thí sinh phải trải qua 3 phần thi: thi viết, thi thực hành trên máy tính và thi vấn đáp. Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc cho kì thi cùng với những kiến thức, tay nghề vững vàng về công tác kế toán, các thí sinh đã tự tin tham gia các phần thi, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về Luật viên chức, Luật ngân sách nhà nước, Luật kế toán, Hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Bên cạnh đó, các thí sinh đã sáng tạo, linh hoạt khi xử lý các nội dung thi liên quan đến chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; các tình huống phát sinh trong công tác kế toán…

Tin tức liên quan
Back-top