Hội nghị CBVC tại Trường Trung Cấp Nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng năm 2016 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Hội nghị CBVC tại Trường Trung Cấp Nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng năm 2016 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Hội nghị CBVC tại Trường Trung Cấp Nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng năm 2016 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Hội nghị CBVC tại Trường Trung Cấp Nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng năm 2016 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Hội nghị CBVC tại Trường Trung Cấp Nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng năm 2016 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG
Hội nghị CBVC tại Trường Trung Cấp Nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng năm 2016 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

Hội nghị CBVC tại Trường Trung Cấp Nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng năm 2016

      Chiều ngày 04 tháng 01 năm 2016 tại Trường Trung Cấp Nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng đã diễn ra Hội nghị cán bộ viên chức năm 2016 nhằm phát huy dân chủ và năng lực sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhà Trường.

      Nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn trường năm 2015 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2016, ngày 04 tháng 01 năm 2016, Trường Trung Cấp Nghề Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Tôn Đức Thắng tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2016. Về tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng, Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng, Công đoàn trường, Đoàn thanh niên và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên  nhà Trường. 

      Hội nghị được nghe báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2015 và phương hướng kế hoạch nhiệm vụ năm 2016; Thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2016.

      Sau các báo cáo là phần thảo luận đầy trách nhiệm của các thành viên tham dự Hội nghị về các chỉ tiêu thi đua, các giải pháp để thực hiện tốt  nhiệm vụ của năm 2016. 

      Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

      Kết thúc hội nghị với phần khen thưởng CBVC tiêu biểu năm 2015.

 

 Đ/c Huỳnh Tấn Vũ - Chủ tịch công đoàn trường đọc báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016

Đ/c Dương Thu Trang - Trưởng phòng hành chính kế toán công bố kết quả xét thi đua khen thưởng năm 2015 & danh sách đăng ký thi đua năm 2016

Đoàn chủ tịch gồm : Đ/c Lê Văn Kiệm - bí thư chi bộ - hiệu trưởng trường; Đ/c Đinh Minh Nghĩa - Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng; Đ/c Huỳnh Tấn Vũ - Chủ tịch công đoàn - Trưởng phòng QL Đào tạo

Đ/c Lê Văn kiệm phát giấy khen và kỷ niệm chương cho CBVC đạt danh hiệu "Cán bộ tiêu biểu năm 2015"

Ký kết Nghị quyết Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2016

Tin tức liên quan
Back-top