CHUYÊN ĐỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

CHUYÊN ĐỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

CHUYÊN ĐỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

CHUYÊN ĐỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

CHUYÊN ĐỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG
CHUYÊN ĐỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TÔN ĐỨC THẮNG

CHUYÊN ĐỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ

CHUYÊN ĐỀ "NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ"

Trường Trung Cấp Nghề Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Tôn Đức Thắng phối hợp với Liên Minh Hợp Tác Xã TPHCM tổ chức chuyên đề:"Hạch toán và báo cáo tài chính theo Thông tư 24/2017/TT-BTC". 

Tin tức liên quan
Back-top