Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo

Giới thiệu IconChương trình đào tạo

 

NGHỀ KỸ THUẬT:

1.       Bảo hộ lao động

2.       Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

3.       Điện công nghiệp (Nghề trọng điểm cấp quốc gia).

4.       Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (Nghề trọng điểm cấp quốc gia).

5.       Quản trị mạng máy tính (Nghề trọng điểm cấp quốc gia).

6.       Thiết kế đồ họa

7.       May thời trang

 

NGHỀ NGHIỆP VỤ:

8.       Bán hàng trong siêu thị 

9.       Công tác xã hội

10.     Kế toán doanh nghiệp

11.     Văn thư hành chính

12.     Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 

13.     Thư ký

Back-top